Prosíme všechny závodníky a další účastníky, aby se řádně seznámili s propozicemi běžecké události a žádáme o jejich dodržování. Děkujeme!

Datum konání: Pátek 7.července 2023, běh se uskuteční za každého počasí.

Místo konání: Slavkov pod Hostýnem (fotbalové hřiště)

Časový rozvrh: 15:30-17:30 – prezentace na hřišti ve Slavkově pod Hostýnem 18:00 – start

19:30 – tombola na hřišti

Profil tratí: Start z hřiště ve Slavkově pod Hostýnem. Pokračuje se přes náves nahoru směr na Bystřici pod Hostýnem. U kapličky odbočíme doprava a po asfaltové cestě pokračujeme směrem k Hostýnu. Asi po 400 metrech pokračujeme rovně na polní cestu (svážnici) po 100m zabočíme doleva a kolem kapličky pod strání pokračujeme na Stráň. Probíháme nejtěžší úsek, po kterém následuje občerstvovací stanice. Za občerstvovací stanicí pořád po louce vedle sloupů s vysokým napětím až k lesu pod Hostýnem. Zde se trať kříží s turistickou trasou z Bystřice po asi 20m se dáme ostře vlevo do kopce, který směřuje k Vodní Kapli na Hostýně. Doběhneme k Vodní Kapli a dáme se po schodech až pod bazilikou na Hostýně zde vyzvednete náramek. Následuje je otočka na schodech a kolem hostince Ovčárna po Císařské cestě, Brusenským chodníkem po Svážnici a přes Loučka zpět na hřiště. Trasa bude přehledně značena fáborkami. Mapa bude zveřejněna na Webu a k nahlédnutí při registraci.

Účastné: 100kč na místě. V ceně startovného je občerstvení, účast v tombole.

Odměna pro vítěze v cíli: nejedná se o závod – pořadí nebude vyhlášeno a žádným způsobem publikováno. Každý účastník má nárok na občerstvení a stejnou možnost jako všichni ostatní být vylosován v závěrečné tombole.

Prezence: Prezencí je myšleno registrace, seznámení s propozicemi a převzetí prázdného startovního „čísla“ v době a na místě tomu určeném.
Vlastní závod: běhu pro náramek do tomboly se mohou zapojit pouze účastníci, kteří si vyzvedli prázdné „číslo“ při registraci. 

Ostatní ustanovení: 
Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie účastníků závodu v souladu se zákonem. Jedná se o nekomerční využití v obrazových materiálech události (fotogalerie na tomto webu, stránky obce, youtube a facebooku).
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a berou na sebe odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne jim, pořadateli, nebo třetím osobám před, v průběhu, či po závodě. Startující prohlašují, že k závodu nastupují po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu. Pořadatel nezajišťuje pojištění pro účastníky. Účastníci berou na vědomí, že se události účastní na vlastní nebezpečí. 
Startující mladší patnácti let se zúčastní pouze za doprovodu rodičů. Min věk vzhledem k obtížnosti trati doporučujeme – 15 let. Všechny účastníky běhu žádáme, aby v maximální míře šetřili přírodní prostředí. Mimo vlastní účast v závodě se mohou pohybovat jen po cestách a ve vymezených prostorech. Každý účastník je povinen si před závodem přečíst a respektovat důležité informace a pokyny od pořadatele.
Pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění nebo případnou změnu či opravu v propozicích. aktuální verze k 15.6.2023