Prosíme všechny závodníky a další účastníky, aby se řádně seznámili s propozicemi závodu, a žádáme o jejich dodržování. Svůj souhlas stvrdí podpisem ve startovní listině při registraci v den závodu. Děkujeme!

Datum konání: Pátek 10. července 2020, závod se uskuteční za každého počasí.

Místo konání: Slavkov pod Hostýnem 

Časový rozvrh: 15:30-17:30 – prezentace před OÚ ve Slavkově pod Hostýnem 18:00 – start

Profil tratí: Start u autobusové zastávky ve Slavkově pod Hostýnem. Pokračuje se podél cesty na Bystřici pod Hostýnem značenou trasou po chodníku. U kapličky odbočíme doprava a po asfaltové cestě pokračujeme směrem k Hostýnu. Asi po 400 metrech pokračujeme rovně na polní cestu (svážnici) po 100m zabočíme doleva a kolem kapličky pod strání pokračujeme na Stráň. Probíháme nejtěžší úsek, po kterém následuje občerstvovací stanice. Za občerstvovací stanicí pořád po louce vedle sloupů s vysokým napětím až k lesu pod Hostýnem. Zde se trať kříží s turistickou trasou z Bystřice po asi 20m se dáme ostře vlevo do kopce, který směřuje k Vodní Kapli na Hostýně. Doběhneme k Vodní Kapli a dáme se po schodech až k do cíle pod bazilikou na Hostýně. Zde je otočka na schodech a kolem hostince Ovčárna po Císařské cestě, Brusenským chodníkem po Svážnici a přes Loučka zpět. Trasa bude přehledně značena fáborkami. Mapa bude zveřejněna na Webu a k nahlédnutí při registraci.

Startovné: 100kč : V ceně startovného je Iontový nápoj + Slavkovská voda na startu a v půlce trati. Změření času každého závodníka. Zobrazení výsledků na webu www.spb.unas.cz. 

Odměna pro vítěze v cíli: Umístění do 3 místa v každé kategorie obdrží věcnou cenu.

Prezence: Prezencí je myšleno registrace, seznámení s propozicemi a převzetí startovního čísla v době a na místě tomu určeném.
Vlastní závod: závodu se mohou zapojit pouze účastníci, kteří prošli registrací do závodu. 

Ostatní ustanovení: 
Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie účastníků závodu v souladu se zákonem. Jedná se o nekomerční využití v obrazových materiálech závodu (fotogalerie na webu a facebooku).
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a berou na sebe odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne jim, pořadateli, nebo třetím osobám před, v průběhu, či po závodě. Startující prohlašují, že k závodu nastupují po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu. Pořadatel nezajišťuje pojištění pro účastníky. Účastníci berou na vědomí, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí. 
Startující mladší patnácti let se zúčastní závodu pouze s písemným souhlasem rodičů. Min věk vzhledem k obtížnosti trati doporučujeme – 15 let. Všechny účastníky závodu žádáme, aby v maximální míře šetřili přírodní prostředí. Mimo vlastní účast v závodě se mohou pohybovat jen po cestách a ve vymezených prostorech. Každý účastník je povinen si před závodem přečíst a respektovat důležité informace a pokyny od pořadatele a rozhodčích.
Pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění nebo případnou změnu či opravu v propozicích.